Behöver ni en skrivbordsdetox?

Trenden med aktivitetsbaserat arbetssätt har kommit stort de senaste åren. I de nya kontoren finns flera arbetsmiljöer som ska passa olika jobbstilar. Ändå tycks vi sakna våra personliga arbetsplatser. Har år i kontorslandskap skapat ett skrivbordsmissbruk? Hur kan vi lära oss att dra nytta av ett mer flexibelt sätt att jobba på – utan skrivbordet som trygghet? 

Allt fler företag ersätter traditionella kontorslösningar med mer flexibla miljöer. I det nya, aktivitetsbaserade kontoret, är tanken att vi ska ”jobba där hjärnan” är. Här finns samarbetsytor, tysta rum och caféutrymmen, och vi väljer själva den plats som passar arbetsuppgiften bäst. Här kan du ladda ner Aktiverings guide om hur du lyckas i övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Den här typen av kontor har visat sig gynna både samarbete, eget arbete och allmän trivsel bättre än det traditionella kontorslandskapet. Trots det leder ofta en övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt till oro hos medarbetare. Man tvingas överge det personliga skrivbordet – något som är starkt förknippat med trygghet. Den spontana känslan är att det inte finns tillräckligt med skrivbord och risken är att hela havet stormar bryter ut i jakten på en ”egen” arbetsplats.

Idén med det nya arbetssättet är inte att helt utrota skrivbordet till fördel för pingisbord och soffgrupper, som många tycks tro. Istället handlar det om att erbjuda fler sätt att jobba på. Om vi lyckas motivera våra medarbetare att inse fördelen med det så kan vi få en enorm utdelning i form att kreativitet, samarbete och effektivitet. Genom att röra oss i olika miljöer är sannolikheten större att vi springer in i kollegor från olika avdelningar, informationsutbyte och kunskapsöverföringen blir större och bidrar positivt till affärer, nya idéer och produktutveckling. Kontakta Malin för att prata mer om hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt skulle kunna införas på ert företag.

Tips för lyckad skrivbordsdetox:

  • Kommunikation som strategiskt styrmedel. Glöm inte att det i större utsträckning handlar om en kulturell anpassning än flytt till nytt kontor. Genom förberedelse och kommunikation i god tid innan övergång till nytt arbetssätt, samt aktiviteter inför och under processen, så kan vi skapa lugna och engagerade medarbetare som är sugna på att utforska nya arbetssätt.
  • Poängtera att vi inte tar bort fördelar utan lägger till möjligheter – i form av en mer anpassad arbetsmiljö.
  • Men ducka inte för att prata om de utmaningar som kan komma med förändringen. Transparens skapar trygghet.
  • Låt medarbetare gå en guidad tur när de flyttar in. De uppmuntras att lära känna hela kontoret och får en anledning att utforska det.
  • Utmana dina kollegor i Desk-challenge. Ge dina medarbetare i uppgift att inte sitta vid ett traditionellt skrivbord under en hel dag. Låt dem sedan reflektera kring hur de kändes och vilka platser de gillade bäst.

Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt?