Chefsförberedelse är A och O

Mångfald är ett ämne som både kan upplevas som svårt och negativt laddat. För att ge cheferna bästa möjliga förutsättningar att leda sina grupper genom övningarna i mångfaldsutbildningen och stötta sina medarbetare fick samtliga 400 chefer hos Martin & Servera delta i en halvdagsworkshop som chefsförberedelse. Läs mer om workshopen och hur Martin & Servera gjorde i caset som du hittar här.

Kontakta Malin för att få hjälp med ert mångfaldsarbete

Mångfald och inkludering på Skanska