Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 
 • Martin & Servera

  Restaurang- och storköksleverantören Martin & Servera vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna till jobbet, oavsett vem man är och var man kommer ifrån.

  Läs mer
 • COOP

  Coop ville få sina 17 000 medarbetare att förstå kundlöftet, visionen och värderingarna. Ett arbete som löpte över ett år och förbättrade kundbemötandet.

  Läs mer
 • RIKSBYGGEN

  Riksbyggens chefer och medarbetare fick utforska teman som kundbemötande och hållbarhet för att ta reda på hur de kan bidra till att skapa en riktigt god affär.

  Läs mer
 • Microsoft

  När Microsoft förändrade sin verksamhet från att vara mjukvaruleverantör till en leverantör av produkter och tjänster tog de hjälp av storytelling.

  Läs mer
 • WILLHEM

  Willhem vill vara Sveriges mest nyskapande bostadsbolag. Vi har hjälpt Willhem att designa och genomföra företagsdagar där chefer och medarbetare får utforska vad det betyder. Genom en kedja av uppdrag stimulerades kunskapsdelning i gruppen och alla fick tillfälle att komma till tals.

  Läs mer
 • CAPGEMINI

  Med en ny global affärsstrategi vill Capgemini ta tätpositionen på sin marknad. I en verksamhet där erbjudandet utgörs av medarbetarna är en avgörande framgångsfaktor att alla förstår den nya strategin. Aktiveringsprogrammet the AppsSweden Champions League Game omsatte strategin till konsulternas vardag.

  Läs mer
 • Stockholmshem

  Vi hjälper Stockholmshem att aktivera sin strategiska plattform genom aktiveringsprogrammet Uppdrag: Från hus till hem. I tre etapper får medarbetarna ta sig an teman som bemötande och affärsmässighet. Cheferna får extra stöd genom övningar som handlar om att utveckla sin färdighet som förändringsledare.

  Läs mer
 • Bisnode

  Bisnode är resultatet av en fusion mellan arton mindre företag. Koncernen erbjuder en stor bredd av produkter och tjänster till sina kunder. Förändringen från det lilla till det stora företaget innebär flera utmaningar. Bland annat att alla medarbetare behöver förstå sin egen roll i att förändringen ska bli framgångsrik.

  Läs mer
 • Tele2

  Tele2 har gjort en genomgripande förändring av sin strategi där företaget ska gå från att enbart fokusera på lågt pris till att skapa värde för sina kunder. Aktiveringsprogrammet Rise of a Value Champion skapade insikt hos alla 4 000 medarbetare om varför Tele2 ska bli en Value Champion och hur det ska gå till.

  Läs mer
 • Skellefteå Kraft

  Skellefteå kraft vill bli Sveriges bästa energibolag. Företaget vill stå på kundens sida och driva utvecklingen av en schysstare energibransch. De lever efter filosofin det börjar med oss och har tagit hjälp av Aktivering för att starta Uppdrag: Handlingskraft. Den första etappen handlar om att förändra sina egna beteenden.

  Läs mer

Martin & Servera

20 augusti, 0014

Restaurang- och storköksleverantören Martin & Servera vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna till jobbet, oavsett vem man är och var man kommer ifrån.

Martin & Servera har verksamhet på flera platser runtom i landet och medarbetare i lagerverksamhet, kundtjänst, transport och på huvudkontoret som ligger i Årsta.

SK_Case2_950x500_3

SK_Case3_950x500
Företaget ser mångfald som en strategisk fråga som bland annat handlar om att säkerställa kompetens-försörjningen och möta kundernas behov. För att öka mångfaldskompetensen i organisationen genomfördes utbildningen ”Välkommen till jobbet!” där 3000 chefer och medarbetare deltog. Ladda ner hela caset om utbildningen här.

Utbildningen var uppdelad i två steg: Det första steget hade fokus på vad mångfald är och vad företaget och individen har att vinna på mångfald. Det andra steget hade fokus på att förstå mer om hur fördomar och normer dagligen påverkar oss, att utforska hur inkluderande beteenden man har i sin egen grupp och hur man säger ifrån om någon agerar på ett oschysst sätt.

SK_Case1_950x500

SK_Case3_950x500
”Våra olikheter är en av Martin & Serveras främsta tillgångar. Med olika erfarenheter och kompetens har vi lättare att lösa problem och tänka nytt vilket gör vårt arbete både bättre och roligare. Vårt arbete med mångfald är en viktig del i att skapa en företagskultur som rustar Martin & Servera för framtiden – så att vi kan skapa världens bästa arbetsplats!”
/Håkan Åkerström, VD, Martin & Servera

Blev du nyfiken på utbildningen vi skapat med Martin & Servera? Hör gärna av dig till Karin Allergren så berättar hon mer. Du når henne på 070-300 51 38


COOP

23 augusti, 2014

Varje dag uppstår sanningens ögonblick i mötet mellan kund och medarbetare. Med vår hjälp aktiverade Coop sitt kundlöfte, sin vision och sina värderingar i just de där avgörande ögonblicken i butikerna.

I fem etapper under ett års tid fick 17 000 medarbetare inom Coop Sverige utveckla sin dialog med kunderna, träna på att ge dem ett gott bemötande och inspirera dem att välja Coops egna varumärken.

Aktiveringsprogrammet Sanningens Ögonblick gjorde medarbetarna bättre rustade att bidra till Coops mål: nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Medarbetare Coop

Gruppövning Coop
Ett kundbemötande utöver det vanliga står i centrum i Coops nya strategi. Om det ska bli verklighet behöver medarbetarna få diskutera vad det betyder i alla de situationer de dagligen hamnar i.

Hur bemöter vi kunderna en fredagseftermiddag när köerna växer och det inte finns mer personal? Eller när kunden i förbifarten säger att äpplena hon köpte förra veckan inte var bra?

I Sanningens Ögonblick fick medarbetarna diskutera just sådana situationer som handlade om mandat men också om sunt förnuft. De fick dessutom komma med idéer om hur de kan överraska kunderna och göra det lilla extra. Idéer som delades mellan alla butiker.


I Coops butiker samsas det egna utbudet av varor med liknande produkter från andra leverantörer. I Sanningens Ögonblick fick medarbetarna utforska hur de kunde få fler kunder att förstå nyttan med de egna varumärkena: bra produkter till bra priser.

I gruppövningen fick deltagarna ge sig ut på ett fiktivt kundvarv i butiken och diskutera hur de kan lyfta fram Coops egna varumärken på ett bättre sätt. I etappen fick medarbetarna också öka sin egen kunskap om Coops egna varumärken.

Material om värdet av egna varumärken

Värderingar i vardagen
Ett mål med Sanningens Ögonblick var att få alla medarbetare att förstå vad Coops värderingar betyder i den egna vardagen.

Deltagarna fick träna på att få syn på positiva beteenden genom att uppmärksamma sina kollegor när de agerat utifrån värderingarna. En affisch sattes upp synligt i fikarummen och snart var den fylld med lappar där medarbetarna hyllade varandras agerande.

En enkel metod som på ett effektivt sätt bidrar till det som behöver hållas levande i allt förändringsarbete: stolthet, vi-känsla och arbetsglädje.

Vår digitala plattform Activate™ fungerade som aktiveringsportal i Sanningens ögonblick. Här samlades all information om programmet i form av inspirerande filmer, nyheter och pedagogiska instruktioner som förberedde cheferna inför övningarna de gjorde med sina grupper.

De idéer och reflektioner som medarbetarna delade med sig av skrevs in i portalen. De samlades upp i en databas och bearbetades, kategoriserades och delades slutligen i hela företaget.

I Sanningens Ögonblick tävlade butikerna mot varandra. I portalen kunde lagen följa hur många poäng de samlat och hur de låg till i förhållande till de andra lagen.

Coop digital portal

Vinnarna i Sanningens Ögonblick
Sanningens Ögonblick genomfördes som en lagtävling där butikerna samlade poäng när de genomförde gruppövningar och individuella övningar. En jury delade ut bonuspoäng till de idéer och förslag som bäst bidrog till att förverkliga Coops kundlöfte, vision och värderingar.

”Tävlingsformen har verkligen bidragit till att skapa engagemang. Under alla etapper har vi dessutom fått en mycket bra återkoppling av resultat. Det triggar att vilja göra bättre. Med Sanningens Ögonblick har uttrycket ’tillsammans’ fått en verklig innebörd”.

Blev du nyfiken på vad vi gjort för Coop? Hör gärna av dig till Karin Allergren så berättar hon mer. Du når henne på 070-300 51 38


RIKSBYGGEN

26 augusti, 2014

”Äntligen pratar vi om vår vardag!” Citatet kommer från en av Riksbyggens chefer och ringar in precis det vi vill uppnå med ett aktiveringsprogram.

Under drygt ett år deltar Riksbyggens 2 300 medarbetare i aktiveringsprogrammet Den goda affären. Syftet är att utforska hur alla kan bidra för att skapa en riktigt god affär, för både Riksbyggen och företagets kunder. Teman för de fyra etapperna är kundbemötande, det hållbara boendet, affärsmannaskap och nyttan av en lång relation med Riksbyggen.

”Ett bra och pedagogisk material som underlättar för mig som chef att diskutera våra viktigaste frågor med min grupp.”

Riksbyggen affärsmannaskap
När Riksbyggens medarbetare ska göra en åtgärd i en fastighet går det åt olika typer av tid. Exempel är planeringstid, tid för att införskaffa material, restid och tid för att genomföra själva åtgärden. Riksbyggen har en utmaning i att medarbetarna rapporterar in för lite tid vilket får konsekvenser för lönsamheten.

I etappen om affärsmannskap fick medarbetarna utforska vilken tid de tycker är lätt och svår att ta betalt för och varför. Det visade sig att många medarbetare är osäkra på hur de ska rapportera tid. Med stöd av resultatet från etappen utvecklar Riksbyggen nu en policy för hur företaget rapporterar tid.

I etappen fick medarbetarna också utforska hur Riksbyggens affär ser ut. Alla medarbetare behöver ha förståelse för var intäkterna kommer ifrån. För en kooperation är det dessutom viktigt att medarbetarna är ambassadörer för hur vinsten används.

”Det bästa med den här etappen var det pedagogiska exemplet om vilka konsekvenser det får att ge en kund en rabatt på 2,5 procent i en lågmarginal-bransch. Det ökar förståelsen för att vi måste bli bättre på att fakturera merarbeten och inte kan ge bort vår tid.”

Riksbyggen digitalt verktyg

Riksbyggen Hållbart boende
Vad kan göra ett abstrakt ämne som hållbarhet konkret? Svaret: En fraktcykel. I gruppövningen som handlade om det hållbara boendet fick deltagarna diskutera hur en fraktcykel i en bostadsrättsförening bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. De fick hjälpa en bostadsrättsförening att bli mer hållbar med stöd av konkreta tips och utmana varandra i en frågesport om Riksbyggens hållbarhetsarbete.

”Det har varit ett stort engagemang i etappen. Medarbetarna har fått lära sig mer om hur vi konkret kan hjälpa bostadsrättsföreningarna att blir mer hållbara. Och de har fått insikt om att Riksbyggen ligger i framkant för att utveckla hållbarare boenden. Jag tror stoltheten har ökat över att vi tar ett stort samhällsansvar.”

Riksbyggens medarbetare har nära relationer till sina kunder. Det har förstås ett stort värde men innebär också att lojalitetskonflikter uppstår. Lojalitet är ett svårt ämne för chefen att hantera. I Den goda affären fick alla chefer ett stöd för att diskutera lojalitet i sin grupp.

”Det var ett stort värde att få stöd att diskutera lojalitet och affärsmässighet. Medarbetarna uppskattade att få prata om de lojalitetskonflikter som de dagligen brottas med.”

Riksbyggen affärsmannaskap

Programsymbol Den goda affären
”Målet med Den goda affären är att alla medarbetare får ett praktiskt stöd att förverkliga vår strategiska plan i sin vardag. Planen talar om vad vi ska göra, inte hur. På väg mot målet finns utrymme för alla medarbetare att komma med nya idéer.”

Citatet kommer från Riksbyggens VD Leif Linde. Han var tidigare förbundsordförande på KF och deltog i aktiveringsprogrammet vi genomförde för Coop. På Aktivering är vi förstås lite extra stolta över att Leif återigen samarbetar med oss.

Blev du nyfiken på vad vi gjort för Riksbyggen? Hör gärna av dig till Karin Allergren så berättar hon mer. Du når henne på 070-300 51 38


Microsoft

22 september, 2014

Microsofts verklighet förändras. Från att ha varit världens ledande mjukvaruleverantör transformeras företaget nu till en leverantör av produkter och tjänster. Konkurrenterna heter Apple och Google. Det räcker inte med den bästa tekniken för att vinna den matchen. Slaget står om kundernas hjärtan. Tillsammans med Aktivering genomförde Microsoft Sverige en storytellingprocess där alla medarbetare deltog.

Jag har fått en aha-upplevelse kring storytelling som metod och tillgång till berättelser jag kan använda för att på ett emotionellt sätt sälja våra produkter och tjänster.”

Microsoft Storytelling

Microsofts medarbetare träffades i mindre grupper och genomförde storytellingworkshoppar med hjälp av Aktiverings digitala verktyg. Där sker processledningen genom inspirerande filmer, konkreta exempel och pedagogiska instruktioner som förpackas i ett tydligt flöde. Så här sa Microsofts medarbetare om metodiken:

”Grym pedagogik – jag har aldrig sett något liknande, det går inte att misslyckas”
”Oerhört kreativt, energifullt och roligt.”
”Den här metodiken borde vi använda mer, det är tidseffektivt och spot-on vad som ska göras”


I vårt uppdrag för Microsoft skulle vi också aktivera företagets egen sociala plattform Yammer. Resultatet från gruppövningarna delades direkt på Yammer. Där fick medarbetarna rösta på de berättelser de gillade mest.
En särskild chefsgrupp skapades där gruppledarna fick information och svar på sina frågor.

På Aktivering älskar vi teknikens möjligheter för att engagera medarbetarna och få en väl fungerande kunskapsdelning i organisationen – oavsett om kunderna använder våra eller sina egna plattformar.

Storytelling Microsoft

Microsoft
Resultatet av storytellingprojektet blev en bank av berättelser som fungerar som ett inspirerande säljverktyg.

”Med en berättelse att dela kan jag lättare förklara nyttan med vad vi erbjuder. Det är minst lika viktigt som de tekniska argumenten.”

”Det var oerhört värdefullt att träffa och inspireras av nya kollegor. Projektet gjorde att vi fick större förståelse för varandras vardag.”

Blev du nyfiken på vad vi gjort för Microsoft? Hör gärna av dig till Malin Berglund så berättar hon mer. Du når henne på 076-14 58 766.


WILLHEM

23 september, 2014

Willhem vill vara Sveriges mest nyskapande bostadsbolag. Genom att utveckla innovativa serviceidéer och nya erbjudanden till hyresgästerna utmanar Willhem branschen.

Aktivering har två år i rad fått uppdraget att designa och genomföra Willhems företagsdagar. Medarbetarna har i grupper tagit sig an uppdrag och utmaningar för att utforska vad Willhems strategi och vision betyder i praktiken. Alla gavs möjlighet att vara aktiva och göra sin röst hörd.

”Det var bra grupparbeten med ämnen som är förankrade i vår vardag. Metoden skapade delaktighet och blandade lek och allvar på ett fenomenalt sätt.”

Övning till Willhem

WIL_Case3_950x500
Genom en kedja av uppdrag stimulerades kunskapsdelning i gruppen. De flesta uppdragen handlade om det som var fokus för dagen: Att omsätta Willhems affärsstrategi och vision i praktik. Några uppdrag hade fokus på att gruppen skulle lära känna varandra bättre och några syftade till att tillföra gruppen extra energi. Från flera av uppdragen lämnades ett resultat som delades med de andra grupperna och togs vidare som innehåll i det fortsatta förändringsarbetet.

”Aktivering stöttade oss med ett pedagogiskt koncept där de själva tog liten plats. De lät oss göra det stora jobbet själva. Jag ger dem ett mycket högt betyg!”

Blev du nyfiken på vad vi gjort för Willhem? Hör gärna av dig till Malin Berglund så berättar hon mer. Du når henne på 076-14 58 766.


CAPGEMINI

22 december, 2014

Med en ny global affärsstrategi vill Capgemini ta tätpositionen på sin marknad. I en verksamhet där erbjudandet i stor utsträckning utgörs av medarbetarna är en avgörande framgångsfaktor att alla förstår vad den nya strategin innebär, både för den enskilda medarbetaren och teamet.

Aktivering hjälpte Capgemini att integrera kunskapen om den nya strategin med performance management-processen genom ett aktiveringsprogram som lett till ökad förståelse för vad strategin betyder i konsulternas vardag.

Cap_Case1_950x500

Cap_Case5_950x500
När Capgeminis globala koncernchef pratar om den nya strategin använder han en fotbollsmetafor där målet är att Capgemini ska vinna konsulternas Champions League. Motståndarna är förstås konkurrenterna.Temat för aktiveringsprogrammet blev därför AppsSweden Champions League Game där konsulterna i lag tog sig an utmaningar i sex etapper.

Chef på Capgemini: ”Under mina 12 år på olika företag har jag aldrig varit med om att ledningen lyckats tydliggöra affärsstrategin på ett så roligt och effektivt sätt.”


Flera av utmaningarna var direkt kopplade till Capgeminis HR-processer. Konsulternas utvecklingssamtal, feedback på gruppnivå från medarbetarundersökningen, uppdatering av CV:n och rekrytering av nya medarbetare paketerades som utmaningar i AppsSweden Champions League Game.

I CV-utmaningen engagerades konsulterna i uppdateringen av sina CV:n. ”CV-utmaningen var den absolut bästa. Det som inte blivit gjort på flera år har nu hänt. Konsulterna har uppdaterat sina CV:s vilket är en central framgångsfaktor när vi sätter ihop team till kund.”

Cap Gemini

Cap_Case4_950x500
Den enskilda konsultens kunskap om vad andra inom företaget har för expertis påverkar medarbetarnas möjlighet att kunna bidra till att utöka Capgeminis affär hos en kund. Därför handlade en av de individuella uppgifterna om att bredda sitt nätverk inom företaget.

”Nätverksutmaningen ledde till att våra fikadiskussioner började handla om vilka kontakter vi hade inom Capgemini. På så sätt hjälptes vi åt att bredda hela teamets nätverk. Det var väldigt värdefullt.”

Resultatet av the AppsSweden Champions League Game blev bland annat att engagemanget för företagets strategi ökade med 25 procent.När cheferna i fokusgrupper fick dela med sig av hur de upplevt aktiveringsprogrammet sa de bland annat:

“It really was good fun and very informative. It would be good to rerun this on a regular basis once or twice a year”.
“You easily forget that concepts which for you seem obvious, is in fact unknown for your consultants. The Game unfolds areas like that and becomes a useful tool for both me and my consultants.”

Blev du nyfiken på vad vi gjort för Capgemini? Hör gärna av dig till Malin Berglund så berättar hon mer. Du når henne på 076-14 58 766.

capgemini 


Stockholmshem

22 december, 2014

2011 kom en ny lag som innebär att de allmännyttiga bolagen också ska vara affärsmässiga. Stockholmshem, som är Sveriges näst största bostadsföretag, förstod att lagen skulle påverka verksamheten och såg en chans att utveckla företaget till att bli ett kunskapsföretag med ännu nöjdare hyresgäster.

För att möta utmaningarna utvecklades en ny strategisk plattform som fick namnet Huset. I aktiveringsprogrammet Uppdrag: Från hus till hem, får chefer och medarbetare stöd att omsätta Huset i sin vardag.

Stockholmshem

Stockholmshem digitala verktyg
Uppdrag: Från hus till hem pågår till mars 2015 och är uppbyggt av tre etapper där chefer och medarbetare utforskar Huset. I den första etappen fick medarbetarna stanna upp och fundera över vad de upplevt under de dryga två år som Stockholmshems förändringsarbete pågått.

Grupperna fick också omsätta företagets nya värderingar till verklighet med hjälp av storytelling och tillsammans utforska nyttan med Stockholmshems nya verksamhetsprocesser.

”Övningarna ledde till konkreta idéer att ta med i vardagen. Uppdrag: Från hus till hem gör att Huset får liv och blir på riktigt.”

I den individuella uppgiften i den första etappen fick deltagarna i uppdrag att träffa någon från en annan avdelning. Med stöd av några enkla frågeställningar fick medarbetarna ta reda på mer om kollegans kompetens och arbetsuppgifter.

Varje träff avslutades med en selfie på de två medarbetarna. Bilderna sattes ihop till en selfie-film som illustrerade den långa kedjan av kontakter genom Stockholmshem.

”Det bästa med etappen var dejtandet med andra kollegor. Det var roligt, intressant och givande.”

Stockholmshem etappkarta

Stockholmshem
Aktivering har också utvecklat särskilda aktiviteter för cheferna som har fokus på att öka kompetensen i förändringsledning. Chefsprogrammet består både av ledardagar där alla chefer samlas men också kvartettövningar där cheferna träffas i mindre grupper.

I varje kvartettövning får cheferna med hjälp av en konkret metod hjälpa varandra att utvecklas som ledare. Exempel på metoder är Feedback, Reflekterande team och Förändringens fyra rum.

Blev du nyfiken på vad vi gör för Stockholmshem? Hör gärna av dig till Malin Berglund så berättar hon mer. Du når henne på 076-14 58 766.


Bisnode

11 februari, 2015

Bisnode är resultatet av en fusion mellan arton mindre företag. Koncernen erbjuder en stor bredd av produkter och tjänster till sina kunder.

Förändringen från det lilla till det stora företaget innebär flera utmaningar. Bland annat att alla medarbetare behöver lära känna företagets olika erbjudanden och att alla ska förstå vilken roll de själva har för att förändringen ska bli framgångsrik.

För Bisnode har vi utvecklat aktiveringsprogrammet SMART som i olika etapper hjälper cheferna att bli goda förändringsledare och där medarbetarna får utforska hur de faktiskt kan bli just smartare tillsammans.

BIS_Case4_950x500

BIS_Case5_950x500
Temat för den första etappen var ”Värdet med Bisnode”. I olika övningar fick medarbetarna på djupet sätta sig in i Bisnodes breddade erbjudande.

Alla medarbetare uppmanades också att bredda sitt nätverk genom att träffa kollegor de inte känner. Det har lett till att medarbetarna lättare kan prata om vad Bisnode erbjuder och att de har kontakt med fler personer på företaget.

I den andra etappen med temat ”Agera i förändring” har ledarna fått ett extra stöd för att axla rollen som förändringsledare.

I olika gruppövningar har cheferna tillsammans med sina medarbetare arbetat med en förändringsmodell för att mäta gruppens utveckling. Gruppens insikter har lett till att de vet vad de behöver göra för att ta sig vidare i förändringen.

BIS_Case1_950x500

BIS_Case3_950x500
Programmet för Bisnode bygger vi på efter hand med fler etapper. Teman och innehåll i etapperna styrs av vad som är aktuellt att bearbeta eller förankra i Bisnodes förändringsresa

”Vi valde Aktivering för att de pratar affär i samma andetag som de pratar värderingar”, Björn-Erik Karlsson, Nordenchef Bisnode

Blev du nyfiken på vad vi gjort för Bisnode? Hör gärna av dig till Elin Buchmayer så berättar hon mer. Du når henne på 070-424 77 84


Tele2

11 februari, 2015

Tele2 har gjort en genomgripande förändring av sin strategi där företaget ska gå från att enbart fokusera på lågt pris till att skapa värde för sina kunder. Aktiveringsprogrammet Rise of a Value Champion skapade insikt hos alla 4 000 medarbetare om varför Tele2 ska bli en Value Champion och hur det ska gå till.

Alla medarbetare fick utforska vad den nya strategin betyder i vardagen och diskutera tillsammans hur de kan stärka Tele2s värderingar.

”Övningarna har varit lätta att ta till sig för samtliga medarbetare. De har gjort vår nya strategi konkret och gett ett djup i det dagliga arbetet.”

T2_Case1_950x500

T2_Case3_950x500
Den första etappen i Rise of a Value Champion handlade om att få en ökad förståelse för vad en Value Champion är. I etappen utforskade deltagarna hur Tele2 kan bli mästare på att förstå kundernas behov och vad det innebär att agera med respekt för deras tid och pengar.

Som resultat av övningen lämnade grupperna in en första reflektion på vad Value Champion-strategin kommer att betyda för den egna gruppen.

I den andra etappen fick medarbetarna djupdyka i värderingen Quality utifrån två kundresor Tele2 genomfört. Tele2 har identifierat Quality som den värdering företaget behöver stärka extra mycket för att lyckas bli en Value Champion.

Grupperna fick också diskutera vad som är ett bra value championbemötande utifrån konkreta kundsituationer.

”Kundsituationerna var otroligt nyttiga att gå igenom. Jag kommer använda korten vid fler tillfällen för att fortsätta i rätt tankespår.”

case-T2

T2_Case7_950x500
Den tredje etappen handlade om att ge och ta positiv och konstruktiv feedback och fundera över hur samarbetet inom Tele2 kan förbättras för att ge kunderna en Value Champion-upplevelse.

I gruppövningen fick medarbetarna bland annat träna på feedback. För den individuella uppgiften skapade vi en feedback-skola där deltagarna blev guidade genom film och pedagogiska instruktioner.

”Att få öva på att ge och ta feedback var mycket nyttigt och kan direkt omvandlas till handling i vardagen.”

I samband med den fjärde etappen lanserades Tele 2.0 externt. Syftet med etappen var att medarbetarna skulle känna sig trygga med att berätta Tele2s story och få kunskap om de konkreta erbjudanden som bevisar att företaget startat sin resa mot att bli en Value Champion.

I gruppövningen fick deltagarna träna på att berätta storyn om det nya Tele2.

”De kundsituationer vi fick i övningen är väldigt vanliga hos oss idag, det var bra att mina medarbetare fick spela upp en dialog med varandra och för sina kollegor och träna på att möta invändningar och göra våra kunder medvetna om det nya Tele2.”

T2_Case6_950x500

T2_Case5_950x500
De mål som sattes för Rise of a Value Champion med utgångspunkt från Tele2:s medarbetarundersökning MyVoice har överträffats med stor marginal. 93 procent av alla medarbetare har deltagit i aktiviteterna.

Cheferna har satt betyget 3,5 av 4 möjliga när det gäller hur användbara erfarenheterna från etapperna är för att förverkliga Value Champion-strategin samt hur lätt det varit att engagera medarbetarna i Rise of a Value Champion. Nu väntar nya etapper med nya teman.

Blev du nyfiken på vad vi gjort för Tele2? Hör gärna av dig till Karin Allergren så berättar hon mer. Du når henne på 070-300 51 38


Skellefteå Kraft

11 februari, 2015

Skellefteå kraft vill bli Sveriges bästa energibolag. Företaget vill stå på kundens sida och driva utvecklingen av en schysstare energibransch.

De lever efter filosofin det börjar med oss och har tagit hjälp av Aktivering för att starta Uppdrag: Handlingskraft. Alla medarbetare deltar i aktiveringsprogrammet där den första etappen handlar om att förändra sina egna beteenden.

SK_Case2_950x500_3

SK_Case3_950x500
Alla chefer på Skellefteå kraft har utbildats i metoden OBM: beteendestyrning. I etappen Vinnande beteenden fick cheferna stöd att omsätta OBM-metodiken till handling.

Tillsammans med sin grupp utforskade de vilka beteenden som gruppen behövde träna på för att bidra till visionen Sveriges bästa energibolag. Grupperna fick komma fram till två konkreta beteenden de skulle fokusera på och följa upp under de kommande veckorna.

Grupperna fick också träna på att ge och ta feedback. Lite extra fokus fick positiv feedback där deltagarna hade som uppgift att spana på en kollega för att i slutet av övningen dela med sig av något positivt som kollegan bidragit med under övningen.

Efter att alla arbetsgrupper på Skellefteå kraft genomfört övningarna i den första etappen samlades medarbetarna till en gemensam företagsdag där de fortsatte utforska sina beteenden i tvärgrupper.

Blev du nyfiken på vad vi gjort för Skelleftå kraft? Hör gärna av dig till Malin Berglund så berättar hon mer. Du når henne på 076-14 58 766

SK_Case1_950x500