Lyckas med det aktivitetsbaserade kontoret

Allt fler företag väljer att skapa aktivitetsbaserade kontor och behovet av kunskap om hur man lyckas med omställningen från det klassiska skrivbordskontoret är stort. Under våren har Aktivering haft mer än tre gånger så många besökare på sina seminarier.

Flera av seminariebesökarna har som mål att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt redan till hösten 2017 och söker tips och råd.

– Vi märker av ett enormt intresse, flera stora företag står inför omställningen till att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser och vill ha stöd för att lyckas i processen, säger Karin Allergren, VD på Aktivering.

Inför omställningen till aktivitetsbaserat krävs det att företagen förbereder sig både fysiskt och strategiskt.

– En av de viktigaste förberedelserna inför ett nytt arbetssätt är att identifiera rädslorna hos både chefer och medarbetare, för att kunna hantera dem på ett proaktivt sätt.

Börja med att identifiera era rädslor

En bra start kan vara att identifiera rädslorna inför omställningen. Aktivering har tagit fram en lista med de vanligaste rädslorna, känner du igen dig?

  • Hur skapar jag trygghet och tillit till mina medarbetare när jag inte ser att de jobbar?
  • Kravet på uppföljning kommer att öka – hur hanterar jag det?
  • Hur skapar jag en möteskultur när alla inte är på kontoret?
  • Kommer alla medarbetare jobba hemifrån?
  • Hur får vi teamkänsla i gruppen och hur samarbetar vi?
  • Hur undviker vi att vissa jobbar för mycket när det inte finns någon arbetstid?
  • Hur hanterar jag de medarbetare som är missnöjda med förändringen?
  • Hur leda när jag inte vet var medarbetarna sitter?
  • Dålig informationsteknik – kommer våra system att stötta det nya arbetssättet?

När Aktivering frågade ledare inom HR och kommunikation om vilka orosmoln de kunnat identifiera hos sina medarbetare så svarade en övervägande majoritet att de ser en risk för att teamkänslan förloras. Chefernas rädslor skiljde sig något från medarbetarnas, se resultatet från undersökningen i diagrammet:

Bidra till resultatet genom att svara på frågor om bland annat era rädslor och orosmoln i denna enkät.

– När ni vet vilka rädslor och orosmoln som finns hos medarbetare och chefer så kan ni tidigt i förändringsarbetet skapa lösningar för att hantera detta. Dessa lösningar kan ni sedan kommunicera ut internt för att skapa trygghet inför förändringen, säger Karin Allergren.

Kontakta Karin Allergren för gratis rådgivning inom aktivitetsbaserat. Och ladda ner Aktiverings guide för konkreta tips inför övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt?