• Aktiveringsprogram

  I ett aktiveringsprogram gör vi nedslag i olika teman och hjälper cheferna att leda sina medarbetare under förändringen.

 • Chefs- och medarbetardagar

  Genom medskapande, kunskapsdelning och aktuella ämnen skapar vi chefs- och medarbetardagar.

 • A la Carte

  Vi kan skapa förändring genom avgränsade projekt, eller program som sträcker sig över en längre tid.

 • Upplevelser som leder till förändring

  Det mesta vi lär oss i livet, lär vi oss genom egna upplevelser. Det tar vi fasta på. Vi involverar medarbetare och chefer i lärorika och roliga övningar som uppmuntrar dem att tänka i nya banor och ger stöd att skapa förändring i vardagen.

  Vårt sätt att arbeta hämtar inspiration från etablerade change management-modeller och vi utforska ständigt nya sätt att skapa förändringsprocesser som ger resultat.

 • Digitala verktyg

  Vårt digitala verktyg Activate™ hjälper till att hålla ihop en förändringsprocess med tusentals medarbetare som befinner sig på olika platser. I verktyget finns inspirerande övningar, för både individen och gruppen.

  I Activate™ får cheferna stöd för att förbereda, genomföra och följa upp aktiviteter de gör med sina grupper. Verktyget ger också ledningen möjlighet att följa upp hur det går och samla in resultat.

  Activate™ används även för att skapa interaktion på chefs- och medarbetarkonferenser och för att generera nya idéer.

 • Gamification

  Med hjälp av gamification använder vi spelvärldens mekaniker för att motivera och engagera medarbetarna. Bland annat genom att samla poäng, få belöningar och göra tävlingar för att klara olika delmål.

  Tävlingsmoment blir en extra motor som gör att de som gillar att tävla och de som har en stark teamkänsla hjälper chefen att driva gruppen framåt.